Explosie-onderdrukking

Explosie-onderdrukking, een bijzondere toepassing van hoogwaardige techniek. Een explosie een zich uiterst snel ontwikkelende brand waarbij een drukverhoging optreedt. Dit kan desastreuze gevolgen hebben in omsloten ruimten. Door het zeer snel detecteren van deze drukverhogingen en daarna injecteren van het blusmiddel kan een beginnende explosie onderdrukt worden. Dit  voorkomt dat de druk hoger wordt dan toelaatbaar voor de betreffende situatie. Explosie-onderdrukkingssystemen vindt u op procesapparatuur, filters, transportleidingen e.d. in de petrochemie en voedingsmiddelenindustrie.

Het totaalproces van ontdekken van een beginnende explosie tot en met het onderdrukken daarvan moet binnen 100 msec. plaatsvinden!

Hi-Safe is in Nederland partner van IEP Technologies voor het leveren van explosie-onderdrukkingssystemen.iep