Hi-Safe biedt u een totaalpakket!

Hi-Safe, sinds vele jaren leverancier van speciale automatische blusgassystemen, is officieel distributeur voor Nederland van gerenommeerde internationaal opererende fabrikanten. Hierdoor beschikt zij in eigen huis over een vrijwel unieke combinatie van blusmiddelen en blusprincipes, welke haar in staat stelt voor elke toepassing de optimale oplossing te selecteren zonder concessies te hoeven doen. Het pakket is samengesteld uit chemische blusgassen, inert blusgas en CO2-blusgas.

Chemische blusgassen kidde
Bij chemische blusgassen berust de bluswerking op chemische interactie in het verbrandingsproces en op hitte-absorptie. Hiervoor is een relatief kleine hoeveelheid blusgas nodig en kan voor oppervlaktebranden een snelle blusactie worden gerealiseerd. Afhankelijk van de te blussen stoffen en het toegepaste blusgas zijn concentraties van 6-9% van dat gas in de lucht al voldoende. Deze gassen worden binnen ca. 10 seconden in de te beveiligen ruimte afgeblazen.

Hi-Safe is in Nederland partner van Kidde voor het leveren van chemische blusgassen en blusgassystemen.

Inerte blusgassenfike
Bij inerte blusgassystemen berust de bluswerking op zuurstofverdringing. Door het afblazen van inert gas in een ruimte wordt het zuurstofgehalte verlaagd tot minder dan 13%. Hiervoor is een relatief grote hoeveelheid gas nodig, circa 40-50% van het volume van de te beveiligen ruimte. De afblaastijd is genormeerd op ca. 60 seconden.

Hi-Safe is in Nederland partner van Fike voor het leveren van inerte blusgassen en blusgassystemen.

CO2-blusgas
Dit gas is een al lang toegepast blusgas waarvan de blussende werking is gebaseerd op zuurstofverdringing. Doordat er ook een koelend werking optreedt, is het een zeer effectief gas om te blussen. De afblaastijd is genormeerd op 60-120 seconden.